8 Dato

Lytt og gjenta.

1. første

2. andre

3. tredje

4. fjerde

5. femte

6. sjette

7. sjuende

8. åttende

9. niende

10. tiende

11. ellevte

12. tolvte

13. trettende

14. fjortende

15. femtende

16. sekstende

17. syttende

18. attende

19. nittende

20. tjuende

21. tjueførste

22. tjueandre

23. tjuetredje

24. tjuefjerde

25. tjuefemte

26. tjuesjette

27. tjuesjuende

28. tjueåttende

29. tjueniende

30. trettiende

31. trettiførste

Logg inn


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern