8 Ali

Skriv inn rett tid av verbet.

ali.jpg

Hva har Ali gjort?

Å delta Jeg  i Introduksjonsprogrammet.
Å ta Jeg  norskprøve 2, førerkort og tre bransjekurs.
Å være  Jeg  i praksis i seks måneder.

 

Hva gjør han?

Å tjene

 

Jeg jobber som vikar i rengjøringsbyrå og som assistent for en funksjonshemmet mann,
men jeg  ikke godt.
Å jobbe Jeg  hardt.
Å skrive  Jeg  jobbsøknader nesten hver dag.

 

Hvilken skolegang og hvilken arbeidserfaring har han?

Å ha  Jeg  ni års skolegang.
Å være  Jeg  mekaniker og selger i Somalia.
Å jobbe  Jeg  som regnskapssjef i Etiopia.

 

Hva ønsker Ali for framtida?

Å ha  Jeg vil at familien min  et godt liv.
Å få Jeg vil at min kone  seg jobb.
Å få Jeg vil at barna mine  en utdanning.

Logg inn


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern