3 Daniela og Knuts familie

Lytt og skriv.

Leksjon13.mp3


Danielas mann  Knut. De har to , Elise og Leo. Daniela har en bror og ei . Broren er seks år  enn Daniela. Han er  og har fem barn. Søstera er  enn Daniela. Hun har  fem barn. Knuts  heter Hilde og Bjørn. Bjørn er gift,  Hilde er ikke gift. Bjørn har ei . Hun heter Silje. Leo  mange søskenbarn. Han har ti søskenbarn i Brasil, og ei  i Norge. 

Logg inn


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern