7 Hvilken bolig passer best?

Lytt til lyden og fyll inn det som mangler i teksten. Antall ord som mangler, står i parentes.

17-7.mp3

1706-LiseogPer.jpgLise og Per diskuterer  (3 ord) gjøre.

Lise: Jeg  (2 ord) eneboligen er finest. Det er  (2 ord) og nydelig hage.

Per: Ja, men den er  (3 ord) blokkleiligheten.  (1 ord) til blokkleiligheten er bare 5500, og det er  (2 ord) inn til sentrum.

Lise: Ja,  (3 ord).

Per: Jeg tror ikke at vi  (3 ord) eneboligen nå, Lise. Vi kan heller  (3 ord) leilighet om et par år. Vi må  (2 ord) først. Er du ikke enig?

Lise: Hm. Jo.  (1 ord). Jeg vet ikke. Men det høres fornuftig  (1 ord).

Logg inn


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern